Fortsat forventninger om høj beskæftigelse

El-branchen venter hverken stigning eller fald i beskæftigelsen de kommende tre måneder

konjuktur 10-22

Uanset inflation og turbulens på finansmarkederne er jobudsigterne fortsat pænt lyse på bygge- og anlægsområdet elinstallation. Beskæftigelsen er tårnhøj, og i branchen generelt forventes der hverken stigning eller fald på området.

Det fremgår af de tal, som er med til at danne baggrund for denne måneds konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik (DS). Her er områdets nettotal for den forventede beskæftigelse de kommende tre måneder et rundt nul.

Efter, at tallet i årets første halvdel var positivt i større eller mindre grad, tog det et markant dyk i juli for derefter at lejre sig omkring det neutrale nul. Og nullet blev altså ramt præcist ved slutningen af oktober.

Nettotallet udtrykker virksomhedernes forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder. Når tallet er positivt, venter et flertal af områdets virksomheder en stigning i beskæftigelsen, og når tallet er negativt, venter de fleste et fald.

Mere generelt fortæller DS, at der bredt er fald i andelen af virksomheder, der fortæller om mangel på arbejdskraft. Dette fald er mest markant i industrien. Manglen på materialer i industrien er heller ikke længere så markant som tidligere.

Her er situationen lidt anderledes på bygge- og anlægsområdet elinstallation, hvor der fortsat meldes om mangel på arbejdskraft og materialer og/eller udstyr. Fra juni til juli faldt manglen på begge områder, men også på begge områder er den steget igen siden da.  

konjuktur 10-22 arb.kraft

konjuktur 10-22 materialer