Fortsat gode jobudsigter i elbranchen

Både bygge- og anlægsområdet som sådan og elbranchen specielt ser optimistisk frem til de kommende måneder

I øjeblikket er der masser at lave for landets elektrikere, og det bliver der ved med at være et stykke tid fremover. Det er i hvert fald, hvad Danmarks Statistiks konjunkturbarometer konstaterer i juni-tallene, som netop er offentliggjort.

el-diagram Konjunktur juni 17

Tallene viser blandt andet, at forventningerne til de kommende tre måneders beskæftigelse inden for området el-installation er steget fra nettotallet 11 i maj til 15 i juni (se diagrammet herover). Forventningerne til omsætningen er i samme tidsrum steget fra nettotallet 10 til 18.

Når man ser på de faktiske tal på samme fagområde, så er beskæftigelsen steget fra nettotallet 4 i maj til 10 i juni, mens omsætningen er steget fra 11 til 14. Alt i alt ser det altså ganske lyst ud for området.

Også den sammensatte konjunkturindikator, der dækker både ordrebeholdninger og forventninger, for hele bygge- og anlægsområdet viser, at det går mere end almindeligt godt. Faktisk er juni 2017 et foreløbigt højdepunkt med tallet minus 2, hvor det var minus 5 i maj.

Det seneste konjunkturbarometer fra Danmarks Statistik er lidt anderledes end tidligere: Nu samles de hidtidige fire selvstændige konjunkturbarometre for industri, bygge og anlæg, serviceerhverv og detailhandel i én offentliggørelse. Men ved at klikke sig videre på siden kan man fortsat relativt nemt finde frem til de bagvedliggende tal for de enkelte områder som for eksempel el-installation.

Som tidligere omtalt her i DEF-nyhederne er konjunkturindikatoren fra Danmarks Statistik et ganske retvisende udtryk for den udvikling, der umiddelbart kan forventes. For eksempel viser en sammenstilling af henholdsvis den forventede og den faktiske udvikling i beskæftigelsen et ret præcist sammenfald i hele perioden fra 2005 frem til nu.

samlet konkjunkturbarometer 06-17

Forventningerne til beskæftigelsen inden for både industri og byggei er stigende

konjunktur industri og byggeri 06-17

Den sammensatte konjunkturindikator for byggeriet ligger højere end på noget tidligere tidspunkt siden 2013