Fortsat lange ventetider ved behandling af arbejdsskadesager

Sagsbehandlingstiden er øget, og afviklingen af gamle sager er bagud efter tidsplan

Trods gode hensigter samt ændrede strukturer og arbejdsgange er der fortsat udsigt til lange ventetider, hvis man er så uheldig at få en arbejdsskade, der skal behandles i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) – det tidligere Arbejdsskadestyrelsen (ASK). Faktisk er sagsbehandlingstiden øget, og afviklingen af gamle sager er bagud efter den tidsplan, AES selv har sat.

sagsbehandlingstider

AES skriver selv på sin hjemmeside, at sagsbehandlingstiden er steget sammenlignet med 2015. Årsagen angives at være ophobning af en mængde af ældre sager, som skal afvikles sideløbende med alle nye sager, og AES forventer, at denne bunke vil være afsluttet i 2018.

En anden forklaring er ifølge AES en række initiativer, der skal sikre, at der træffes korrekte og forståelige afgørelser. AES har afløst ASK, der tilbage i 2014 fik påvist flere alvorlige fejl i behandlingen af sager om tab af erhvervsevne.

Værre end i 2015

AES skriver, at den gennemsnitlige arbejdsskadesag i 2016 og første kvartal af 2017 tager cirka 9 måneder, og at det er længere end i 2015. Men faktisk var 2015 i sig selv et problematisk år forstået på den måde, at sagsbehandlingstiden her – cirka 8,1 måned – var markant højere end alle årene bagud til 2009.

Af et svar fra daværende beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen til Folketingets Beskæftigelsesudvalg den 2. marts 2016 fremgår, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i dage i 2015 var 244 dage, mens den året før var 179. I 2011 var den på 158 – altså lidt over 5 måneder.

Gamle sager

Når det gælder AES’ afvikling af gamle sager, så viser et kurvediagram på hjemmesiden, at det halter med at holde de planlagte mål, som de præsenteres i kurven: Der er pr. 1. juni ikke afviklet så mange sager som planlagt.

Her lyder forklaringen, at afvigelsen i april, maj og sikkert også juni skyldes et særligt fokus på ’tungere’ sager og et samtidigt oplæringsforløb. Dette forløb ventes så at resultere i, at antallet af sager, der kan behandles efterfølgende, vil øges. AES regner stadig med at nå målet om at afvikle bunken af sager ved årets udgang.

Kritik

Når der i 2015 var en øget sagsbehandlingstid i forhold til de forudgående år, skyldtes det blandt andet, at der i 2014 blev ophobet en pukkel af sager – og baggrunden var blandt andet massiv kritik af sagsbehandlingstiden i offentligheden og Kammeradvokatens efterfølgende undersøgelse. Undersøgelsen påviste flere alvorlige fejl i behandlingen af sager om tab af erhvervsevne.

I september 2015 skrev Dansk El-Forbund sammen med Malerforbundet og Blik og Rørarbejderforbundet et brev til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen, hvor forbundene kritiserede de lange sagsbehandlingstider og krævede løsninger på problemet. Ministeren svarede, at han "ser med stor alvor på de lange sagsbehandlingstider i Arbejdsskadestyrelsen," og at han følger udviklingen i sagsbehandlingstiderne tæt. Forbundene konstaterede efterfølgende – i sommeren 2016 – at svaret klingede hult, da der ikke var nogen udvikling at spore. 

Den 18. januar 2016 svarede Jørn Neergaard Larsen også på spørgsmål om lange sagsbehandlingstider i beskæftigelsesudvalget og henviste her til ”en række forskellige omstændigheder, som hver for sig og i samspil har medført stigende sagsbehandlingstider i 2015.” Beskæftigelsesministeren sluttede sit svar med at konstatere:

”Jeg er meget opmærksom på, at man som tilskadekommen har brug for en afklaring så hurtigt som muligt for at komme videre med sit liv …”

diagram sagasbehandling

Diagrammet stammer fra ministerens svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og viser udviklingen i sagsbehandlingstider fra 2009 til 2015. Og i 2016 er tiden altså ifølge AES øget yderligere

sagsbehandlingstider

Tabellen stammer fra ministerens svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg og viser tallene for sagsbehandlingstider fra 2009 til 2015

sagsbehandling AES

Diagrammet fra AES viser afviklingen af gamle sager. Der er ikke afviklet så mange sager som planlagt, men efterslæbet vil blive indhentet, venter AES