Fortsat mange anmeldte arbejdsulykker

Antallet af arbejdsulykker på el-området var i 2020 på samme niveau som i 2019

anmeldte arbejdsulykker 2020

Antallet af anmeldte arbejdsulykker på brancheområdet ’elinstallation’ var i 2020 stort set på højde med tallet fra 2019. Arbejdstilsynet (AT) registrerede her 757 anmeldelser fra branchen, mens tallet i 2019 var 766.

Begge tal er en del højere end tallene fra de forudgående år. I 2016, 2017 og 2018 blev der anmeldt henholdsvis 658, 628 og 697 arbejdsulykker.

AT’s årsrapport over anmeldte arbejdsulykker i 2020 har længe været tilgængelig, men her viser tallene mere overordnede områder. For eksempel ’gemmer’ elområdet sig under den større branchegruppe ’færdiggørelse af byggeri’. Men nu kan man også se mere detaljerede tal for mere specifikke brancheområder.

Tallene for elinstallation viser også, at det – heldigvis – er ulykker med forholdsvis få dages uarbejdsdygtighed til følge, der dominerer. I 2020 var det 307 af ulykkerne, der kostede 1-3 dages uarbejdsdygtighed, i 2019 var det 316.

19 af ulykkerne i 2020 var i den anden, alvorligere ende med mindst tre, men under seks måneders uarbejdsdygtighed. I 2019 var dette tal 20.

Man kan også se detaljerede tal for den type arbejde, der blev udført ved ulykkerne. Langt de fleste af alle arbejdsulykkerne på el-området er sket under ’håndværkspræget arbejde’.

AT skriver i årsrapporten i øvrigt, at man ved læsning af tallene skal være opmærksom på den væsentlige underrapportering – altså at langt fra alle anmeldepligtige arbejdsulykker rent faktisk også bliver anmeldt. En undersøgelse viste i 2017 en underanmeldelsesgrad på 46 procent.