Fortsat og stigende job-optimisme for elektrikerne

Området elinstallation har positive forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder

Intet tyder på, at elektrikernes job-fest stopper foreløbig. I hvert fald ser området ’elinstallation’ fortrøstningsfuldt på beskæftigelsen for de kommende tre måneder.

konjunktur 09-18 udvikling

Danmarks Statistik har offentliggjort det såkaldte konjunkturbarometer for september. Her fremgår det, at det sammensatte konjunkturtal for bygge og anlæg generelt er uændret nul fra august til september. Det sammensatte nettotal dækker forventninger til beskæftigelse og til ordrebeholdning.

På området elinstallation er nettotallet for beskæftigelsen steget fra 15 i august til 17 i september. Tallet var også 15 i juli, mens det var otte i juni. Der råder altså generelt optimisme med hensyn til beskæftigelsen.

Nettotal udtrykker forskellen imellem procentandelene af virksomheder, der angiver forventninger til henholdsvis en positiv og negativ udvikling. Som det fremgår af diagrammet herover, så har der gennem hele 2018 været et pænt flertal af virksomheder, der har udtryk positive forventninger til beskæftigelsen på området elinstallation, og denne andel er efter det lille ’dyk’ i juni – hvor forventningerne stadig overvejende var positive – igen på vej opad.

Diagrammet herunder viser udviklingen i det sammensatte tal for bygge- og anlægsområdet generelt.

konjunktur 09-18 b og a