Fortsat pæne konjunkturtal

… men job-optimismen er lidt mere behersket inden for området el-installation

diagram konjunktur juli 17

Tallene er fortsat pæne, men optimismen er klinget en smule af inden for området el-installation, når det gælder udsigterne til beskæftigelse. Det viser juli-tallene fra Danmarks Statistik.

Forventningerne til beskæftigelsen faldt fra nettotallet 15 i juni til otte i juli. Tallet udtrykker forventningerne til beskæftigelsen de kommende tre måneder.

Faktisk er der tale om et af de laveste forventningstal i det seneste år – kun i november og december sidste år var de med henholdsvis fem og otte på samme niveau. Til sammenligning var tallet 18 i juli sidste år.

Men det går ikke altid, som præsten prædiker. De seneste tal viser således også, at den faktiske beskæftigelse i juli var pænt højere end de tal, der i de forudgående måneder udtrykte forventningerne til beskæftigelsen.

Situationen er den samme på bygge- og anlægsområdet generelt. Den sammensatte konjunkturindikator viser også her et svagt fald fra juni til juli (fra minus to til minus tre), men overordnet ligger området højt i forhold til tidligere. Den sammensatte konjunkturindikator for bygge og anlæg udtrykker en sammenvejning af forventning til beskæftigelse og vurdering af ordrebeholdning, og el-installation er et af otte områder, der indgår i statistikken.

Næste opgørelse fra Danmarks Statistik kommer i slutningen af måneden.

bygge-anlæg konjunktur 07-17

Søjlediagrammet øverst på siden viser forventningerne og den faktiske beskæftigelsen inden for el-installation gennem det seneste år, mens kurven herover viser den sammensatte konjunkturindikator for hele bygge- og anlægsområdet over en længere årrække: Efter et foreløbigt højdepunkt i juni er tallet faldet en smule i juli, men ligger fortsat højere end på noget andet tidspunkt – altså bortset fra juni