Forventningerne til beskæftigelsen daler

… men udsigterne for elektrikerne er ikke desto mindre fortsat positive

Optimismen i virksomhederne er ikke, hvad den har været, når det gælder beskæftigelsen på fagområdet elinstallation. Det fremgår af de seneste konjunkturbarometertal fra Danmarks Statistik.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - elinstallation juni 2019

På bygge- og anlægsområdet som sådan er der sket en lille stigning i forventningerne til beskæftigelsen fra nettotallet fire til seks. På dette område har tallet ikke bevæget sig meget i løbet af året: I januar var det syv, og i juni sidste år var det otte.

Når det mere specifikt gælder elinstallation, har udsvingene været større. I april var nettotallet 14, i maj var det halveret til syv, og her i juni endte det på fem. I juni for et år siden var tallet otte.

Selv om der altså er tale om en nedadgående tendens er tallet trods alt fortsat positivt. Nettotallet er et udtryk for forskellen mellem de procentdele af virksomheder, der angiver forventninger til henholdsvis en positiv og negativ udvikling i beskæftigelsen de kommende tre måneder. Et positivt tal viser, at der er flest, der forventer en positiv udvikling.

Diagrammet for oven viser udviklingen i forventningerne til beskæftigelsen gennem 2019, diagrammet herunder viser udviklingen gennem det seneste år.

Danmarks Statistik Konjunkturindikator - elinstallation juni 2018 frem til juni 2019