Fremtiden bliver (endnu) smartere

Masser af smarte løsninger i projektansøgninger til el-forskning

elforskoversigt

Ordet ’smart’ ses ofte i de ansøgninger, der er kommet til Dansk Energis ELFORSK-pulje for 2018. Deadline for ansøgningerne var i september, og der forestår nu en barsk udvælgelsesprocedure, idet der er ansøgt om langt flere penge, end der er i puljen.

Et kig på oversigten over ansøgere giver mange gode fingerpeg om, hvor udviklingen på el-forskningsområdet bevæger sig hen, og de ’smarte’ løsninger optræder i mange af de projekter, der søges penge til. Eksempler er energistyring i et smart home med integrerede solceller, elbiler og varmepumper, smart meter data, smart shade, el-lagring i smartgrid, smart soldrevet sti- og parkbelysning og smart energy business park lab.

Men ellers er bredden ganske stor og spænder over eksempelvis ’træers indflydelse på energi og lysforhold i bygninger’ over elfleksible supermarkeder til studier af forløbet mellem håndværker og boligejer i forbindelse med energirenovering.

25 mio. kroner

Det dyreste projekt, der søges penge til, er netop ’energistyring i et smart home med integrerede solceller, elbiler og varmepumper’. Her søges om 2.744.210 kroner, mens det billigste handler om ’grundvandsbaseret energi til køling og opvarmning’ til en pris af 326.378 kroner.

I alt har ELFORSK-programmet syv indsatsområder: Bygninger, ventilation, belysning, køling, effekt- og styringsteknik, industrielle processer samt adfærd/virkemidler.

Hvis alle ansøgningerne til samlet lige knap 60 mio. kroner blev imødekommet, ville der ifølge Dansk Energi med egenfinansiering fra virksomheder, energiselskaber, rådgivere, vidensinstitutioner og andre deltagere kunne energiforskes for i alt 120 mio. kroner – altså dobbelt op. Men ELFORSK har ’kun’ 25 millioner at gøre godt med, hvilket med en fordobling via egenfinansiering giver forskning for 50 millioner i 2018.

Ansøgningerne vil nu blive underkastet en nøjere granskning. Tilsagn og afslag vil blive givet i begyndelsen af det nye år.

Instalation 4.0

At et projekt får støtte er ikke ensbetydende med, at resultatet bliver til noget, der senere kommer ind i hverdagen hos landets elektrikere. Men alene oversigten over ansøgninger giver et interessant billede af, hvad der ’hot’ lige nu.

Dansk El-Forbund udgav for nylig sammen med Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal og installatørerne i TEKNIQ rapporten ’Installation 4.0’ om teknologiske tendenser for installationsbranchen frem mod 2025. Her nævnes, at blandt andet teknologier som Internet of Things (IoT), robotter og data analytics vil medføre store forandringer i installationsbranchen, og i et af ansøgerprojekterne blandes to af disse elementer: ’IoT-baseret dataopsamling til bedre bygningsdrift og -design’.

Installation 4.0 er altså begyndt …

installation 4.0 illu