Frihed omkring jul og nytår

Der gælder forskellige regler for retten til fri og løn omkring jul og nytår.

25. og 26. december samt 1. januar er helligdage ved lov. Skal du arbejde disse dage, skal du have overtidsbetaling bestemt af din overenskomst.

De fleste har også fri 24. december i henhold til overenskomsten. Skal du arbejde den dag, er du altså sikret overarbejdsbetaling gennem din overenskomst. Men der kan være undtagelser. Orienter dig nedenfor for at se de specifikke regler, der gælder for dig. Du er også altid velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du er i tvivl.

Elektrikeroverenskomsten

Du har som udgangspunkt fri juleaftensdag. Retten til fri juleaftensdag er forhandlet gennem overenskomsten. Er du og dine kollegaer omfattet af Elektrikeroverenskomsten, finansieres fridagen den 24. december af SH-/fritvalgskontoen. Du får udbetalt kr. 1.300 kr. fra kontoen.

Bliver du eller en kollega bedt om at arbejde den 24. december eller en anden søgnehelligdag, skal I have normal løn med overtidstillæg, samt à conto-beløbet på de 1.300 kr.

Der gælder ingen særlige regler for nytårsaftensdag (31. december).

Industriens overenskomst

Du har som udgangspunkt fri juleaftensdag. Retten til fri juleaftensdag er forhandlet gennem overenskomsten. Når du er ansat under Industriens Overenskomst, skal fridagen den 24. december finansieres af fritvalgslønkontoen. Du bestemmer selv, hvor meget du vil have udbetalt.

Der kan være særlige forhold på arbejdspladsen, som gør det nødvendigt at arbejde juleaftensdag. Det kan fx være skifteholdsarbejde. Bliver du eller en kollega bedt om at arbejde den 24. december, skal du have overarbejdsbetaling. Kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl om reglerne.

Der gælder ingen særlige regler for nytårsaftensdag (31. december).

Offentligt ansatte

Hvis du er ansat inden for det regionale og kommunale område, har du og dine kollegaer fri fra kl. 12.00 den 24. og den 31. december. I får løn for hele dagen. I kan dog have lokale aftaler, der siger noget andet.

Hvis du er ansat i staten, er hverken den 24. eller den 31. december en fridag. Du får dog overarbejdsbetaling, for hver time du arbejder efter kl. 14 den 24. december.


 

Hvis du ikke er dækket af ovenstående overenskomster, så kontakt din lokalafdeling for at få svar på, hvilke regler der gælder dig.