Gadelampen belyser strøm og klimabelastning

Forskellige farver i gadebelysningen bruges som ’nudging’ til mere klimavenlig adfærd i boligområde

Hvornår er strømmen hjemmeproduceret og grøn, og hvornår kommer den fra en klimabelastende elproduktion? I boligområdet Svalin i Trekoner nær Roskilde kan man kigge ud ad vinduet og se på gadebelysningen for at få svaret.

Svaling forskningsprojekt

Det er DTU, der fortæller om forskningsprojektet Energy Collective, der har bofællesskabet Svalin som levende laboratorium. Her undersøger man brugerens rolle i forhold til køb, salg og forbrug af el – et område, der vil få stigende betydning i takt med den grønne omstilling.

Regulering

De vedvarende energikilder producerer ikke lige meget strøm alle dage eller på alle tidspunkter i døgnet, og derfor er der stigende interesse for regulering af forbrugernes adfærd i forhold til strømforbruget. På Bornholm har man således nu i en årrække haft projektet EcoGrid, der undersøger muligheden for at skabe fleksibilitet i elforbruget ved at styre boligejeres forbrug inden for visse rammer.

Projektet i Trekroner handler også om at regulere – eller ’nudge’ – forbrugsmønstret med henblik på en mere klimavenlig adfærd. Til det formål bruges blandt andet forskellige farver på gadebelysningen.

Skiftende farver

Alle 20 hustage i bofællesskabet er ifølge en omtale hos DTU beklædt med solceller, der producerer miljøvenlig strøm. Produktionen falder om aftenen, samtidig med at de fleste kommer hjem og begynder at forbruge meget strøm, hvilket betyder, at bofællesskabets elnet må suppleres med strøm udefra, der ikke nødvendigvis kommer fra miljøvenlige kilder. På det tidspunkt gælder det altså om at få beboerne til at bruge så lidt strøm som muligt, og her kommer lamperne langs stisystemet ind i billedet, skriver DTU.

Gadebelysningen er indrettet til at skifte farve, så de lyser grønt, når CO2-udledningen fra bofællesskabet er lav. Når lyset er rødt, kan beboerne se, at der udledes meget CO2 i forbindelse med produktionen af deres strøm.

Så bare ved at kigge ud ad køkkenvinduet kan beboerne på informeret grundlag beslutte, om de vil sætte vaskemaskinen til at køre eller vente på ’grønt lys’, og det virker, mener Pierre-Elouan Réthoré, der både er beboer i Svalin og seniorforsker på DTU Vindenergi. Han har udviklet algoritmen, der styrer ’lysshowet’.

Billedet herunder viser bebyggelsen Svalin i en droneoptagelse, der kan ses på Youtube.

Svaling luftfoto