Generalforsamling 2019

Dansk El-Forbund – Nordsjælland

Afholder

Ordinær generalforsamling

Torsdag den.11. april 2019 kl. 17.00 ß

I Afdelingens lokaler

Nordre Jernbanevej 16A. 3400 Hillerød

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af dirigent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2018
 6. Beretning
 7. Regnskab for 2018.
 8. Budget 2019.
 9. Indkomne forslag/Bevillinger
 10. Valg
 11. Eventuelt.

 

Tilmelding til spisning skal ske på def.dk under fanen arrangementer, senest mandag den 8. april kl. 14.00

Se afdelingens hjemmeside def.dk/nordsj for nærmere information.

Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Lokalafdeling: 
Nordsjælland
Arrangementstype: 
Møde
Dato: 
Torsdag, 11 April, 2019 - 17:00 to 21:00