Generalforsamling 2023


Dansk El-Forbund Nordsjælland afholder
Ordinær generalforsamling
Torsdag den. 20. april 2023 kl. 17.00
I Afdelingens lokaler

Nordre Jernbanevej 16A. 3400 Hillerød

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden
2. Forslag til forretningsorden
3. Valg af dirigent. Christian Elgaard indstilles.
4. Godkendelse af dagsorden.
5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2022
6. Beretning
7. Regnskab for 2022.
8. Budget 2023.
9. Indkomne forslag/Bevillinger
10. Valg
a. Afdelingsnæstformand Bjørn Rasmussen (genopstiller)
b. Afdelingskasserer Michael Grønbech (genopstiller)
c. Bestyrelsesmedlem Michael Christensen (genopstiller)
d. Bestyrelsesmedlem Søren Jensen (genopstiller)
e. Bestyrelsesmedlem Mads Ole Madsen (nyvalg)
f. Bestyrelsessuppleant for 2 år Claus Kann (nyvalg)
g. Bestyrelsessuppleant for 1 år Rasmus Stendevad (nyvalg)
h. Faglig revisor Bjarne Bardrum (genopstiller)
i. Faglig revisorsuppleant Anne Gønget (genopstiller)
j. Ungdomsudvalg (kun for lærlinge og medlemmer under 30 år)
g1.Betina Christensen (genopstiller)
g2. Vakant
g3. Vakant
11. Eventuelt.

Tilmelding til spisning skal ske hér: https://www.def.dk/generalforsamling-12
Senest fredag d. 14. april kl. 12.00

Se afdelingens hjemmeside def.dk/nordsj for mere fyldestgørende dagsorden (valg m.m.)
Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Læs referatet fra afdelingens generalforsamling 2022 hér

Vel Mødt.

På bestyrelsens vegne

Henrik Siir
Afdelingsformand