Generalforsamling

Dansk El-Forbund – Nordsjælland

Ordinær generalforsamling er udsat på grund af forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer.

NY DATO: Torsdag den. 28. maj 2020 kl. 17.00 ß

I Afdelingens lokaler Nordre Jernbanevej 16A. 3400 Hillerød

Dagsorden:

 1. Velkomst ved formanden
 2. Forslag til forretningsorden
 3. Valg af dirigent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Godkendelse af referat ordinær generalforsamling 2019
 6. Beretning
 7. Regnskab for 2019.
 8. Budget 2020.
 9. Indkomne forslag/Bevillinger
 10. Valg
 11. Eventuelt.

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til spisning. Tilmelding hér senest d. 25. maj kl. 12.

Se afdelingens hjemmeside def.dk/nordsj for mere fyldestgørende dagsorden (valg m.m.) senest 14 dage før afholdelse.

Forslag til vedtagelse samt indstillinger til valg skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Sendes til nordsj@def.dk 

 

Lokalafdeling: 
Nordsjælland
Arrangementstype: 
Møde
Dato: 
Torsdag, 28 Maj, 2020 - 17:00 to 21:00