Grøn energiteknologi betaler sig

Investeringer i grøn energiteknologisk udvikling er en god forretning, viser rapport

EUDP - illustration fra faktaark om evaluering

Meromsætning og flere arbejdspladser: Hvis nogen havde været i tvivl, kan de ved at læse ’Evaluering af EUDP’ forvisse sig om, at investeringer i grøn energiteknologisk udvikling er en god forretning.

EUDP er en forkortelse af ’det Energiteknologiske Udviklings- og demonstrationsprogram’. Det betales over finansloven og ledes af en uafhængig bestyrelse, som sekretariatsbetjenes af Energistyrelsen.

Og evalueringen, som er gennemført af Damvad Analytics og Muusmann, viser, at der er tale om en soleklar succeshistorie. Evalueringen blev udsendt for nylig, og det fremgår blandt andet, at

  • der gennem EUDP siden 2008 er investeret godt 3,4 mia. kroner i grøn energiteknologi. De virksomheder, der har modtaget støtte, har fået en meromsætning på 12,2 mia. kroner og yderligere 5,3 mia. ventes realiseret fremover
  • programmet har resulteret i 3.200 flere fuldtidsbeskæftigede, og ifølge evalueringen er det sandsynligt, at dette tal vil stige til 5.400 i løbet af en kortere årrække
  • i gennemsnit er et projekt realiseret ved, at virksomheden har investeret 1,2 krone for hver modtaget støttekrone fra EUDP.

At den energiteknologiske udvikling også kaster eksport af sig, kan ses af, at tre fjerdedele af EUDP-virksomhederne eksporterer. Før projektdeltagelsen var dette tilfældet for halvdelen af virksomhederne.

Ud af de 591 EUDP-projekter, der gennem tiden har modtaget støtte, er 93 procent af dem lykkedes vurderet i forhold til den oprindelige målsætning, som blev angivet i ansøgningen til EUDP.

Betydningen af EUDP fremgår også af, at de virksomheder, som har deltaget i EUDP, ifølge evalueringen i 2016 omsatte for knap 490 mia. kroner svarende til 13 pct. af den samlede omsætning fra danske virksomheder. Disse virksomheder beskæftigede samme år mere end 130.000 årsværk svarende til cirka 11 procent af den samlede danske beskæftigelse i året. 

I næste runde er der op til 250 mio. kroner til rådighed i EUDP’s generelle pulje. Her er ansøgningsfristen fredag den 6. september 2019 kl. 15.00. Læs mere her.