Grønland (FADVIG)

Overenskomst mellem Foreningen af Danske Virksomheder i Grønland (FADVIG) og BAT-Kartellet.

Aftalen gælder løn- og ansættelsesvilkår for timeløn­nede og funktio­næ­rer, der antages til arbejde på FADVIG med­lemsvirk­som­he­ders arbejdspladser inden for Det Dansk-Amerikan­ske For­svars­om­råde i Grøn­land, Thule Air Base.

Kompetencefond

Der findes en uddannelsesfond, hvor arbejdsgiver indbetaler et beløb pr. time for alle medarbejdere årligt. Disponering af fonden sker efter fælles aftale mellem formand og næstformand i SU.

Har du spørgsmål, så kontakt gerne din lokalafdeling i Dansk El-Forbund.