Har du en god energi-idé

… men mangler penge til at få den realiseret? Hør om muligheder på info-møde

skærmdump elforsk

Hvert år har ELFORSK, som er netvirksomhedernes forsknings- og udviklingsprogram, 25 mio. kroner til innovative udviklingsprojekter inden for energiområdet. Med penge herfra kan man få finansieret halvdelen af et projekt, og nu holdes der snart et info-møde, hvor man kan høre nærmere om mulighederne.

Puljen, som er på finansloven, støtter forskellige typer af projekter fra teknologiudvikling til system, proces og værktøjer samt metoder, modeller og viden om forbrugeradfærd og beslutningsprocesser. På mødet, som holdes i Fredericia den 28. juni, kan man høre nærmere om offentlig medfinansiering til energiprojekter inden for forskning, udvikling, test og demonstration.

I indbydelsen til mødet efterlyses grønne energiteknologiske løsninger. Det fremgår, og det er væsentligt at tænke på tværs af forsyningsarter for at udvikle disse løsninger, der kan understøtte den grønne omstilling.

Hvis man ikke har mulighed for at tage til Fredericia, kan man i stedet melde sig til et webinar, hvor man også kan få informationerne. Det holdes den 29. juni – dagen efter mødet i Fredericia. Deltagelse i begge arrangementer er gratis, men kræver tilmelding.