Hedebølge på jobbet: Hold pauser og spis en is …

Der er regler for arbejde ved høje temperaturer, men de gælder ikke ved hedebølger

varme venti

Efter en usædvanligt varm sommer varsler meteorologerne nu en decideret hedebølge. Mange holder ferie i disse dage og kan for eksempel søge mod vandet, men hvad stiller man op, hvis man er på arbejde under en hedebølge?

Svaret må være noget i retning af: Hold pauser, drik en masse vand og spis en is. Der er nemlig ikke noget, der hedder ’varmefri’ i forbindelse med hedebølger. I det hele taget er der ikke megen hjælp at hente hos myndigheden på området – Arbejdstilsynet (AT) – i den forbindelse.

På AT’s hjemmeside fremgår det i orienteringen ”Hvor varmt må der være?” at tilsynet kræver, at temperaturen holdes under 25 oC. Men sætningen afsluttes med ordene ”bortset fra perioder med varmebølge eller hedebølge.”

Gode råd

AT fortæller dog, at der bør tages visse forholdsregler. Under et afsnit med gode råd kan man blandt andet læse følgende:

  • Bemærk, at det er individuelt, hvor meget mennesker påvirkes af varme
  • Sørg for, at medarbejdere med stillesiddende arbejde får et passende antal pauser, hvis temperaturen er over 35 oC og luftfugtigheden er 40-60 pct.
  • Hvis luftfugtigheden overstiger 40-60 pct., skal medarbejdere med stillesiddende arbejde have pauser, selv om temperaturen er under 35 oC
  • Pauserne skal holdes i lokaler med lavere temperatur eller udendørs
  • Påklædningen bør være let. Hvis der er krav om uniform, som er varm, skal pauserne eventuelt være længere. Alternativt skal pauserne holdes i lokaler med lavere temperatur
  • Medarbejderne skal have adgang til rigeligt drikkevand
  • Vær særlig opmærksom på risikogrupper. Det vil sige gravide, ældre og medarbejdere med hjerte- eller lungesygdomme. Risikogrupperne skal eventuelt have længere pauser, eller helt undgå at blive udsat for de høje temperaturer
  • Hvis en medarbejder har symptomer på varmeudmattelse (svimmelhed, kvalme, synsforstyrrelser og hovedpine), skal medarbejderen straks hjælpes ud i køligere omgivelser. Sørg desuden for, at medarbejderen får rigeligt at drikke
  • Hvis en medarbejder besvimer eller falder om, skal der tilkaldes en ambulance. Hedeslag skal behandles akut.

Gi' en is

Selv om AT kræver, at temperaturen skal være under 25 oC, er der altså ingen (lov-)krav om arbejdsfri eller lignende, når der er hedebølge. Men der er heller ikke forbud mod, at virksomheden giver en is eller en kold sodavand eller to til de varme medarbejdere.