Højere dagpenge efter næste valg

Dagpengesatsen under de første tre måneders arbejdsløshed forhøjes – og sættes ned for dimittender

screen lovforslag

Op til 23.000 kroner i dagpenge under de første tre måneders ledighed. Det bliver konsekvensen af det lovforslag, Folketinget vedtog i går.

Som hidtil er der dog den begrænsning, at man højst kan få 90 procent af tidligere indkomst. På grund af bindinger fra tidligere indgåede forlig på dagpengeområdet kan loven først træde i kraft efter et valg – ifølge forslaget den 1. oktober 2023.

Mens det således er en god nyhed til ’almindelige’ ny-ledige, er aftalen mindre god for dimittender. Her bliver satsen sat ned efter tre måneder på dagpenge, og dagpengeperioden for dimittender halveres fra to til et år.

Det nu vedtagne lovforslag L 173 udmønter dele af den politiske aftale ’Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder’, der blev indgået i januar i år.