Hovedaftaler

Hovedaftalen på det danske arbejdsmarked er den overordnede aftale, der er indgået mellem hovedorganisationer.

Hovedaftalen er det overordnede grundlag for de overenskomster, og aftaler de enkelte organisationer indgår.

Hovedaftalerne indeholder bl. a. princip om, at parterne er enige om at regulere arbejdsmarkedet med overenskomster, og som en del af det, er der aftalt regler for, hvordan man varsler konflikt, hvis man ikke kan enes om en ny overenskomst.

For den kooperative aftales vedkommende, hvor der ikke er konfliktret, er der aftalt regler for, hvordan man behandler uoverensstemmelser om fornyelse af overenskomst.

Et andet vigtig område, som Hovedaftalen regulerer, er regler for afskedigelser, herunder om Afskedigelsesnævn.

Klik på fanen for den hovedaftale, der er relevant for dig.