A-kasse

På Din Faglige A-kasses hjemmeside finder du al information om bl.a.

  • Dagpenge
  • Efterløn
  • Feriedagpenge
  • Selvstændig virksomhed
  • A-kasse-medlemskab

Skal du i kontakt med a-kassen, kan du ringe til din lokalafdeling eller skrive en besked via Min Side – enten her på forbundets hjemmeside eller a-kassens hjemmeside. 

Det er også på a-kassens hjemmeside, at du finder ledighedserklæring og ydelseskort.

 

Om Din Faglige A-kasse

Din Faglige A-kasse er a-kasse for omkring 40.000 medlemmer og administrerer udbetaling af dagpenge, EØS-dagpenge, feriedagpenge, efterløn og skattefri præmie.

A-kassen har forbundskontor i København og 11 afdelingskontorer i Dansk El-Forbund fordelt over hele landet (lokalafdelinger). Med 11 lokalafdelinger kender vi dit lokalområde og står klar til at vejlede dig om lokale forhold.

Den øverste politiske ledelse er delegeretmødet, der afholdes hvert fjerde år. På delegeretmødet vælges a-kassens hovedbestyrelse, der de næste 4 år skal varetage den politiske ledelse af a-kassen.

Din Faglige A-kasse blev oprettet med fusionen af Byggefagenes A-kasse og El-fagets arbejdsløshedskasse pr. 1. januar 2021.

 

Et godt råd til dig, der er under uddannelse ...