Hvorfor ansætte en lærling?

En lærling kan bidrage med friske øjne på indgroede vaner. Og så er det rent faktisk en god forretning at ansætte en lærling.

Lærlinge stiller tit gode spørgsmål til arbejdsmetoder og vaner, som virksomheden måske ikke har tænkt så meget over. Og mange virksomheder synes, det er berigende, at der måske kommer en anden indgangsvinkel og et andet syn på mange af de ting som virksomheden plejer at gøre, og som kan bruges til udvikling og innovation.

Samtidig viser beregninger, at det nok kræver investeringer at ansætte en lærling, men samlet set giver det virksomheden et økonomisk overskud.

Der uddannes for få elektrikere

Antallet af elektrikerlærlinge ligger på et meget lavt niveau med knap 3.500 lærlinge på landsplan, mens niveauet for få år siden lå på godt 5.100. Fortsætter den tendens, vil manglen på elektrikere blive udbredt de kommende år. 

Det er også værd at tænke over, at Elbranchen er en branche som:

  • Kræver den rette arbejdskraft for at kunne løse alt fra almindelige eltekniske løsninger til de mere komplicerede løsninger, som samfundet efterspørger
  • Er på forkant med udviklingen og med den rette og ikke mindst den fornødne arbejdskraft kan følge med teknologien ”i dag og i morgen”

Derfor kan det godt betale sig at investere i fremtiden og den arbejdskraft, der vil blive brug for. 

Hvad koster en lærling?

I pjecen “Hvad koster en lærling” kan du se de udregninger, der viser økonomien ved at ansætte en lærling.