Igen: Positive medlemstal

Den positive udvikling i DEF’s medlemstal fortsatte i juni. Nu har der i to måneder været flere end 5.000 lærlingemedlemmer

Dansk El-Forbunds medlemsstatistik: årsdiagram frem til juni 2019

Tilstrømningen af medlemmer til Dansk El-Forbund (DEF) er i øjeblikket på en slags sommerligt vågeblus. Alligevel er de seneste tal, der dækker juni, igen behagelig læsning for forbundet.

Måneden gav et plus på 84 medlemmer fordelt på 91 nye lærlingemedlemmer og en afgang på syv blandt svendene. Tendensen har gennem det seneste år – og længere – været positiv, og den fortsatte altså i juni.

Der kan være store udsving mellem de enkelte måneder, og typisk kommer der kun få nye lærlingemedlemmer i sommermånederne. I diagrammet herover er det de stiplede linjer, der viser den gennemsnitlige udvikling hen over året.

Statistikken gøres op på den måde, at ingen tælles med to gange: Når lærlinge meldes ind, tæller de som nye medlemmer, og når de siden bliver svende, optræder de ikke igen som et plus på ’svendekontoen’.

Der er altså ikke noget foruroligende i, at ’svendekontoen’ står i minus, idet der løbende er et vist frafald af svende som følge af skift til andre fagområder, udmeldelse til gule, til pensionisttilværelse eller på grund af dødsfald.

En oversigt over det samlede medlemstal afspejler også den positive situation. Her er det bemærkelsesværdigt, at antallet af medlemmer i gruppen ’lærlinge og studerende’ (lyseblå gruppe i søjlediagrammet herunder) nu i to måneder har været over 5.000. I juli 2018 var tallet 4.308.

Det samlede medlemstal, der omfatter både ’almindelige’ medlemmer samt lærlinge, pensionister, medlemmer, der alene står i a-kassen, og medlemmer, der alene står i forbundet, har nu i tre måneder – igen – været over 28.000.

Dansk El-Forbunds medlemsstatistik: medlemstal frem til juni 2019