Indberet løn til lønstatistik 2022

Lønstatistikken er et af de vigtigste redskaber til at forhandle højere løn - så husk at opfordre dine kolleger til at indberette lønoplysninger

Der er mange forhold, som påvirker lønudviklingen i Danmark. Vi har haft nationale og globale kriser. De foregående år har vi været plaget af en global pandemi. Den havde voldsom effekt på verdensplan og selvfølgelig også i Danmark. Vi har tidligere haft finanskrise, og nu er der krig i Europa og voldsom inflation. Lønstatistikken for i år vil afsløre, om det er lykkedes lokalt at afbøde nogle af virkningerne af inflationen. Hvis det ikke er tilfredsstillende, er det så meget mere nødvendigt, at lønstatistikken er opdateret med den seneste lønudvikling. Så sikrer vi, at udgangspunktet for branchen er kendt, inden de kommende lønforhandlinger til foråret 2023.

Husk lærlingene

Der er også brug for lønstatistikker på lærlingeområdet. Derfor opfordrer vi tillidsrepræsentanter og statistikførere til at medvirke til, at lærlingenes løn indberettes. 
Desværre bekræfter statistikken, at stort set alle lærlinge kun bliver aflønnet med tariffen. Dette års lønstatistik vil kunne fortælle, om det er lykkedes lokalt at få rettet op på dette.
Vi vil også minde alle tillidsrepræsentanter om at forhandle lærlingenes løn og arbejdsvilkår ved forårets lokalforhandlinger.

Sådan indberetter du

Hvis du ikke selv er statistikfører, er det vigtigt, at du som tillidsrepræsentant opfordrer jeres statistikfører og medlemmer til at indberette lønoplysninger. Oplysningerne bliver behandlet fortroligt, og de bliver kun offentliggjort i statistikform.

Medlemmer og statistikførere kan indberette lønoplysninger her.

Hvis der arbejdes på akkord, er det den udbetaling, der er trukket op til, der skal oplyses - på nuværende tidspunkt pr. time.
Lønoplysningerne skal indsendes senest midnat den 23. oktober 2022.

Derfor er det vigtigt 

Lønstatistikken er et af de bedste redskaber til at argumentere for højere løn ved forhandlinger. Statistikken er derfor et væsentligt værktøj, når du som tillidsrepræsentant er i forhandling om løndele og personlige tillæg. Når I medvirker til lønstatistikken, hjælper det både dig selv og dine kolleger til reelle stigninger. 
Med Dansk El-Forbunds lønstatistik er du sikret det mest samlede og troværdige datagrundlag for at forhandle højere løn. Men for at være troværdig, skal statistikken hvile på et bredt grundlag, og den skal afspejle de faktiske forhold så præcist som muligt. Jo større datamængde, des større effektivitet og gennemslagskraft.

Har du oplysninger om afsluttede akkorder?

Har du deltaget i en akkord, der er afsluttet inden for det seneste år? Så er det vigtigt, at Dansk El-Forbund får kendskab til det. 

Du indberetter afsluttede akkorder her

Har du spørgsmål, så er du velkommen til at kontakte én af forbundets akkordmentorer:
Lasse Pedersen:  lpe@def.dk
eller
Thomas Gorski: thg@def.dk