Indsatsgruppe skal hjælpe arbejdsskadede

Nu skal der tempo på behandlingen af gamle arbejdsskadesager

AES sagsbehandling

Kritikken har været hård, efter at Arbejdsskadestyrelsen oparbejdede en stor pukkel af uafsluttede sager om tab af erhvervsevne. Arbejdsskadestyrelsen er siden afløst af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der nu iværksætter, hvad den betegner som ’en ambitiøs indsats’ for at nedbringe antallet af gamle sager: Inden udgangen af 2017 skal der afvikles omkring 5.000 sager, der er mere end to år gamle, hedder det om målsætningen på aes.dk.

– Vi glæder os meget til at se, om de kan nå deres mål. Og allermest spændende bliver det, om kvaliteten af afgørelserne er i orden, siger socialrådgiver i Dansk El-Forbund Lotte Fischer.

På baggrund af de erfaringer, hun gennem en årrække har gjort med ’systemet’, kan hun ikke slippe frygten for, at kvaliteten kommer til at være mangelfuld. Derfor opfordrer hun de forbundsansatte, der i det daglige sidder med sagsbehandlingen, til at være opmærksom på de afgørelser der kommer i løbet af 2017 – især når det gælder afgørelser på gamle sager.

Den særlige indsats gælder sager, der opfylder visse krav. Indsatsgruppen vil træffe afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne i arbejdsskadesager anmeldt i 2014 eller før, der:

  • afventer første afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne,
  • har haft en revisionsdato i 2014 eller før
  • er bedt genoptaget i 2014 eller før
  • er hjemvist fra Ankestyrelsen i 2014 eller før

Alle de DEF-medlemmer, som AES vurderer at være i denne målgruppe, vil i løbet af januar 2017 modtage et brev fra AES. På aes.dk kan man følge med i, hvilke typer af sager der er afsluttet den foregående måned, hvilke typer af sager der arbejdes med i den kommende måned, og hvordan det går med planen om at afvikle alle sagerne.