Industriens Kompetenceudviklingsfond

Fonden støtter selvvalgt uddannelse, der kan bruges inden for industrien.

Du kan få støtte til hel eller delvis dækning af udgifter til kursusudgifter samt eventuelt delvis dækning af løntab. Støtte fra Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF) er betinget af, at du hverken modtager hel eller delvis løn fra virksomheden.

I Elbranchens Efteruddannelse får du et detaljeret overblik over erhvervsskolernes udbud af AMU-kurser for elektrikere.

Læs mere ude til højre om typer af aftalt og forhåndsgodkendt uddannelse, og hvad der kan søges dækning til.

Har du spørgsmål, så kontakt din lokalafdeling, der tilbyder uddannelsesvejledning.