Industriens Kompetenceudviklingsfond

  Find information om, hvordan du søger om tilskud til efter- og videreuddannelse.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra Industriens kompetenceudviklingsfond (IKUF) aftalt mellem Dansk Industri og CO-Industri/Dansk El-Forbund.

  Har du spørgsmål til fonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Den kan vejlede dig om dine muligheder:

  Læs mere om tilskuddet
  Kort om tilskuddet

  Formålet med fonden er at understøtte medarbejderne i efter- og videreuddannelse for herigennem at styrke medarbejderens og virksomhedens konkurrenceevne.

  Fonden administreres af IKUF – Industriens Kompetenceudviklingsfond.

  Hvem kan få tilskud?

  For at få tilskud skal du opfylde et anciennitetskrav samt være omfattet af en af industriens overenskomster.

  Du skal have været ansat i virksomheden mindst seks måneder efter endt læretid. Er du blevet opsagt, skal du kunne færdiggøre dit uddannelsesforløb, inden du fratræder.

  Du skal være omfattet af en af følgende overenskomster eller aftaler:

  • Industriens Overenskomst
  • Industriens Funktionæroverenskomst

  Modtager du løn under uddannelsen, kan du ikke søge om tilskud.

  Så meget kan du få i tilskud

  Der er forskel på, om du er månedslønnet eller timelønnet.

  På IKUF's hjemmeside kan du se de aktuelle satser:

  Sådan søger du tilskud

  Du søger om tilskuddet på IKUF's hjemmeside. Den guider dig igennem processen. Det er også her, du kan finde yderligere information om kurser, ansøgningsprocessen og reglerne for tilskud.

  Når du har ansøgt om tilskud fra fonden, er ansøgningen gyldig i et år. Dvs. du skal have påbegyndt din efter- eller videreuddannelse, inden for et år fra IKUF har modtaget din ansøgning.

  Positivliste – kurser du kan få tilskud til

  Du kan få tilskud til selvvalgt uddannelse, som har et erhvervsmæssigt sigte inden for industrien.

  IKUF skelner mellem forhåndsgodkendte og ikke-forhåndsgodkendte kurser og uddannelser. På IKUFS' positivliste kan du se alle forhåndsgodkendte kurser. Ønsker du et ikke-forhåndsgodkendt kursus, skal du forberede dig på en længere ansøgningsproces.

  Læs mere via linket her: