Industriens kompetenceudviklingsfond - IKUF

Industriens Kompetenceudviklingsfond omfatter medarbejdere dækket af Industriens Overenskomst eller Industriens Funktionæroverenskomst.

Formålet med Industriens kompetenceudviklingsfond er at yde støtte til medarbejderes selvvalgte uddannelse, som retter sig mod beskæftigelse på dækningsområderne for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst. Den er etableret i forbindelse med Overenskomstfornyelsen i 2007 

Støtten vedrører uddannelse efter bestemmelserne i Industriens Overenskomst § 44, stk. 2a hhv. Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 2a.

Fonden yder fra 2009 støtte til hel eller delvis dækning af udgifter til kursusudgifter samt eventuelt delvis dækning af løntab. Støtte fra fonden er betinget af, at medarbejderen hverken modtager hel eller delvis løn fra virksomheden.