Industriens Organisationsaftaler

Overenskomsterne er indgået mellem CO-Industri og Dansk Industri, som omfatter ca. 220.000 ansatte fordelt på ca. 6.100 virksomheder.

Heraf er der ca. 5.500 medlemmer af Dansk El-Forbund, som også er omfattet af overenskomsten, da forbundet er medlem af CO-Industri.