Industriens Pension har gennemført forbedringer

De forsikringer, der hører med til pensionsordningen i Industriens Pension, er blevet endnu bedre, og der er blevet flere muligheder for at skrue op og ned for dækningerne

Bedre forsikringer og flere valgmuligheder: Der er netop gennemført en række forbedringer af pensionsordningen i Industriens Pension, som dækker en betydelig del af Dansk El-Forbunds medlemmer.

IP screendump forbedring

Følgende ændringer er gennemført i denne måned:

1) Det økonomiske sikkerhedsnet ved tab af erhvervsevne udvides. Som medlem af Industriens Pension havde man i forvejen et sikkerhedsnet, hvis man mistede erhvervsevnen, og fremover dækker sikkerhedsnettet automatisk helt frem til folkepensionsalderen.

2) Der er kommet flere muligheder for at tilpasse størrelsen af forsikringerne efter egne ønsker. Det gælder både forsikringerne ved dødsfald, kritiske sygdomme og tab af erhvervsevne.

3) Forsikringen ved dødsfald før pensionsalderen ændres. Nu får de efterladte som minimum en udbetaling, der svarer til størrelsen af den afdødes opsparing – og i nogle tilfælde endnu mere. Ved dødsfald efter pensionsalderen er det også blevet muligt at sikre de efterladte endnu bedre end i dag, men det skal man først tage stilling til, når man går på pension.

4) En del af indbetalingerne bliver nu automatisk sat ind på en såkaldt aldersopsparing. Her er udbetalingen skattefri, og den bliver ikke modregnet i tillægget til folkepensionen. Til gengæld kan indbetalinger til aldersopsparingen ikke trækkes fra i skat.

Stor medlemsundersøgelse

Forsikringsdirektør i Industriens Pension, Joan Alsing, fortæller, at selskabet har gennemført en større medlemsundersøgelse, og at man med ændringerne imødekommer et ønske fra medlemmerne.

– Vi ser hele tiden på, hvordan vi kan forbedre og udvikle ordningen, så pengene bruges bedst muligt i forhold til medlemmernes ønsker og behov. Medlemsundersøgelsen viser, at der er meget stor opbakning til de ændringer, der nu er gennemført, siger forsikringsdirektør i Industriens Pension, Joan Alsing.

Få overblik

Som medlem af Industriens Pension kan du tjekke, hvordan du er forsikret, og hvor meget du kan regne med at få, når du går på pension ved at logge på industrienspension.dk/Minside.

Du kan også få et overblik over dine forsikringer og din opsparing via selskabets app, der kan hentes i App Store eller i Google Play.

Alle ændringer er trådt i kraft den 1. april i år.