Indvandrerbaggrund: Sværere at få læreplads

Elever med indvandrerbaggrund udgør en uforholdsmæssigt stor andel af praktikpladssøgende på elektrikeruddannelsen

udd-statistik maj herkomst 1

Generelt er der høje tal til elektrikeruddannelsen i den seneste lærepladsstatistik fra Børne- og Undervisningsministeriet, og både tallet for deltagere på hovedforløbet og tallet for lærlinge med uddannelsesaftaler er i maj steget i forhold til samme måned sidste år. Men der er et hår i suppen: I de grupper, der har afsluttet grundforløbet, men som ikke har fået en uddannelsesaftale, har uforholdsmæssigt mange en indvandrerbaggrund.

Overordnet er gruppen med igangværende uddannelsesaftaler antalsmæssigt langt den største, og dette gælder også for lærlinge med indvandrerbaggrund. Langt de fleste på uddannelsen har uanset herkomst en aftale, og grupperne med lærlinge i skoleoplæring og praktikpladssøgende er talmæssigt små.

Ikke desto mindre viser tallene for disse grupper en klar tendens: Andelen af lærepladssøgende med afsluttet grundforløb, der har en baggrund som indvandrer eller efterkommer, er markant højere end samme gruppes andel af lærlinge med en igangværende aftale. Det samme gælder for lærlinge i skoleoplæring.

For de igangværende aftaler gælder, at 88 procent af lærlingene har dansk baggrund (tabellen øverst på siden). Lærlinge med indvandrerbaggrund udgør altså 12 procent af denne gruppe.

I gruppen, der er i skoleoplæring, udgør lærlinge med indvandrerbaggrund 40 procent, og i gruppen, der har afsluttet grundforløbet og søger læreplads, udgør de 45 procent (se tabeller herunder).

udd-statistik herkomst skoleoplæring

udd-statistik herkomst p-søgende