Investeringer i grøn energi skæpper i pensionsopsparingen

Industriens Pension henter kæmpe afkast på investeringer i sol og vind i Fjernøsten

Industriens Pension, hvor en del medlemmer af Dansk El-Forbund har deres pensionsordning, har opnået store gevinster til medlemmernes pensioner gennem en række frasalg af grønne energi-investeringer i Asien. Videresalgene har netop indbragt 1,2 mia. kr. efter et afkast på over 100 procent, siden investeringerne blev foretaget i perioden 2012-2015.

screen IP invest

Investeringerne er foretaget via specialiserede fonde, der har sat penge i sol- og vindenergiprojekter i Japan, Indien, Thailand og Filippinerne. Det høje afkast er blandt andet et resultat af investeringer i japanske solcelleparker, der blev foretaget i kølvandet på Fukushima-katastrofen i 2011.

Japan har efterfølgende haft stor fokus på at øge andelen af vedvarende energikilder på bekostning af atomkraft, og Industriens Pension var blandt de investorer, der fra begyndelsen satsede på de nye japanske solcelleparker.

Industriens Pension forventer at videresælge yderligere investeringer inden for vedvarende energi i udviklingslande for mindst en halv milliard kroner de kommende måneder – ligeledes med et afkast på over 100 procent. Samtidig investeres der løbende i nye projekter via samarbejde med specialiserede fonde og lokale partnere.

Investeringerne i vedvarende energi er en del af Industriens Pensions investeringer i infrastruktur, der i alt udgør cirka 17 mia. kr.

Læs mere her.