Januar gav endnu et plus på medlemskontoen

Årets første måned fortsatte med positive tal i medlemsstatistikken for DEF

Den positive udvikling i medlemstallet i Dansk El-Forbund ser ud til at forsætte i det nye år: I hvert fald viser tallene for januar 2019 sammenlagt et plus på 78.

Medlemsstatistik Dansk El-Forbund pr. januar 2019

Det dækker over en nettoafgang af svende på fire og en nettotilgang af lærlinge på 82. Set over det seneste år til og med januar har den samlede nettotilgang været på 1.184.

Der er fortsat kun en måned i perioden – juli 2018 – hvor der var større afgang end tilgang. Kurverne i diagrammet viser udviklingen gennem det seneste år for henholdsvis lærlinge og svende.

At tallet for svendene er negativt, er der ikke noget alarmerende i: Der vil altid være afgang af svende – for eksempel på grund uddannelse eller jobskifte til andet fagområde, udmeldelse til gule, udmeldelse til pensionisttilværelse eller slet og ret dødsfald.

Og ingen tælles med to gange i opgørelsen: Når lærlingene meldes ind, tæller de som nye medlemmer, og når de skifter status og bliver til svende, tælles de ikke med igen som et plus til ’svendekontoen’.