Job-forventninger er uændret negative

Igen i februar er der negative forventninger til beskæftigelsen på el-området for de kommende måneder

konjunktur feb23

Forventningerne til beskæftigelsen på bygge- og anlægsområdet elinstallation de kommende tre måneder er ikke ligefrem sprudlende. Ligesom i januar udtrykker et flertal af virksomhederne på området i februar negative forventninger til udviklingen på området.

Det fremgår af de tal, som er med til at danne baggrund for det månedlige konjunkturbarometer for erhvervene, som Danmarks Statistik (DST) netop har udsendt. Her er nettotallet for beskæftigelsesforventningerne på minus 4 – præcis det samme som i januar – og det ser ud til, at tendensen til negative vurderinger har bidt sig fast.

Nettotallet udtrykker branchens forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder i procenter. Når et flertal af virksomhederne venter en positiv udvikling, er tallet positivt – og omvendt. Og jo mere negativt, tallet er, des flere venter faldende beskæftigelse.

For elinstallation har tallet nu været negativt siden oktober, og også før dette tidspunkt var der i 2022 måneder med negative tal. Inflation og generelt pres på økonomien har formentlig sat sine spor: De negative tal er kommet efter en meget lang periode med særdeles optimistiske tal, der kun kortvarigt blev afbrudt i forbindelse med corona-nedlukningen i 2020 (se diagrammet herunder).

Men måske vender udviklingen. I hvert fald fortæller DST nu i konjunkturbarometret, at en overvægt af virksomheder i serviceerhvervene forventer både stigende omsætning og stigende beskæftigelse. Samtidig forventer færre virksomheder at sætte priserne op, og i industrien er der et stort fald i andelen af de virksomheder, der venter stigende salgspriser.

konjunktur jan18-feb23