Job-optimismen er vendt tilbage

Efter dyk gennem et halvt år: Atter forventninger om mere beskæftigelse på el-området

konjunktur 03.23

Så er der igen gode udsigter for elektrikernes beskæftigelse: Efter, at et flertal af virksomhederne på området i nogle måneder har ventet et fald, er optimismen nu vendt tilbage.

Det fremgår af de tal, der er med til at danne grundlag for det månedlige konjunkturbarometer for erhvervene fra Danmarks Statistik (DS). De viser et nettotal på 11 for beskæftigelsen på bygge- og anlægsområdet elinstallation.

Siden juni 2022 har dette tal ligget enten lidt over nul, på nul, lidt under eller en del under. Senest, tallet var positivt, var i august. I februar var tallet minus 4.

Nettotallet viser i procent branchens forventninger til beskæftigelsen de kommende tre måneder. Hvis flertallet af virksomhederne på området venter en positiv udvikling, er tallet positivt – og omvendt.

Og jo mere positivt, tallet er, des flere venter stigende beskæftigelse de kommende tre måneder. Tallet 11 for marts er således ret markant efter en lang periode med udpræget tvivl på beskæftigelsesudsigterne.

Det er ikke alene på el-området, at der ventes øget beskæftigelse. DS fortæller mere generelt, at forventningerne er steget i bygge og anlæg, så det nu er lige store andele af virksomhederne, der venter stigende og faldende beskæftigelse, mens det for serviceerhverv allerede var i februar, at der igen var overvægt af virksomheder med positive forventninger.