Job-optimismen i elbranchen er faldende

Konjunkturindikator for beskæftigelse i elinstallation har nedadgående tendens

Beskæftigelsesindikator elinstallation januar 18 - januar 19

Elektrikernes jobsituation er stadig særdeles positiv – men ikke helt så positiv, som den har været. I december steg arbejdsløsheden og var højere end på samme tid året før, og nu viser tallene fra Danmarks Statistik også, at branchen har faldende forventninger til beskæftigelsen i de kommende måneder.

Januars nettotal for branchens jobforventninger faldt til 3 fra 8 i december. I januar 2018 var nettotallet 9. Bortset fra et enkelt dyk i december 2017, hvor tallet endte på 1, har nettotallet for jobforventningerne ikke været nede på 3 siden april 2015.

Trods de faldende tal er situationen fortsat positiv: Nettotallet viser forskellen mellem de procentandele af virksomheder, der angiver forventninger til henholdsvis en positiv og negativ udvikling, og der er altså stadig et flertal, der forventer en positiv udvikling.

Som det fremgår af diagrammerne her på siden, har et flertal af branchens virksomheder gennem hele 2018 har udtrykt positive forventninger til beskæftigelsen på området elinstallation. Nettotallet har ikke været negativt siden januar 2015, hvor det var minus 2.

På det mere overordnede plan viser Danmarks Statistiks sammensatte konjunkturindikator, at tallet for byggeriet er steget til minus 1 i januar fra minus 2 i december. De forskellige barometres indikatorer er i det hele taget præget af fald eller stagnation, skriver Danmarks Statistik.

Diagtrammet øverst viser udviklingen i forventningerne til beskæftigelsen i elinstallation i perioden januar 2018 til januar 2019. Diagrammerne herunder viser nettotallene for henholdsvis de seneste to år og de seneste fem år.

illustration jobindikator 2017-2019

beskæftigelsesforventninger elinstallation femårsoversigt januar 19