A-kasser: Giv dagpengemodtagere inflationstillæg

En håndsrækning til arbejdsløse vil ifølge Danske A-kasser være en gratis omgang for staten

diagram inflation

Dagpengene er i forvejen små, og med den høje inflation udhules deres værdi dag for dag. A-kassernes paraplyorganisationen Danske A-kasser foreslår derfor et inflationstillæg til dagpengemodtagere på 3,5 procent.

Og det vil være omkostningsfrit for staten at gennemføre det. Ifølge forslaget skal tillægget finansieres efter de sædvanlige regler, hvor medlemskontingentet reguleres tilsvarende med 3,5 procent.

Det vil ifølge omtalen på danskeakasser.dk betyde, at den højeste dagpengesats stiger med 677 kroner pr. måned, mens kontingentet for alle forsikrede stiger med 12,5 kroner pr. måned – eller godt ni kroner efter skattefradrag. Den generelt høje beskæftigelse betyder så, at medlemsbidragene med den nuværende ledighed på cirka 2,5 procent dækker de fulde dagpengeudgifter.

En opgørelse viser, at forbrugerpriserne i juli var næsten ni procent højere end samme måned året før. Tallet er et gennemsnit, og for eksempel er brød steget med knap 14 procent og el med næsten 59 procent.

– Jeg tør slet ikke tænke på, hvor svært det er for de ledige at få pengene til at række nu. Derfor mener vi i Danske A-kasser, at det er bydende nødvendigt med en økonomisk håndsrækning til dagpengemodtagerne så hurtigt som muligt, siger Eva Obdrup, der er formand for Danske A-kasser på hjemmesiden.