A-kasser: Kort og præcis ønskeseddel

Danske A-kasser har tre hovedønsker til ny minister: Løft af dagpenge, bedre system og forenkling

danske a-kasser ønsker

Somme tider siges noget før et valg, og noget andet siges efter. Sådan er det ikke med paraply-organisationen Danske A-kasser. Ønskerne til den kommende beskæftigelsesminister er præcis de samme, som de har været til den hidtidige.

A-kasserne efterlyser et løft af dagpengene, et bedre beskæftigelsessystem og en forenkling af de alt for komplekse dagpengeregler. Formand Eva Obdrup fortæller på Danske A-kassers hjemmeside, at det er ønsker, som en samlet branche er enige om. Trods nuancer i ønskerne fra de 21 forskellige a-kasser er alle enige om de tre hovedkrav.

Forud for valget deltog otte a-kasseledere i interviews, hvor de uddybede deres ønsker. En af de interviewede er Benny Yssing, der er leder af Din Faglige A-kasse (FAK), der også omfatter elektrikerne.

I interviewet siger han blandt andet, at behov for en yderligere forbedring af dagpengene. Desuden ønsker han, at politikerne viser mere tillid til både de ledige og a-kasserne: Elektrikerne har gang på gang bevist, at når jobbene er der, er de arbejdsløse også klar til at tage dem.

danske a-kasser ønsker bys