Klar til vinterbyggeriet?

Så er det igen tid til at tænke på vinterforanstaltninger på byggepladserne

Både kalenderen og klimaet fortæller det: Vinteren er på vej, og det er ikke for tidligt at begynde at tænke over vinterforanstaltningerne i byggeriet.

vinterforanstaltninger plakat

Alt om hvad, hvor og hvordan kan hentes i branchevejledningen med det rammende navn ’Vinterforanstaltninger’. Den kan hentes på bfa-ba.dk, som er hjemmeside-adressen for Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg.

Vinterforanstaltningerne skal etableres i perioden 1. oktober til 31. marts, og vejledningen beskriver de foranstaltninger, som har særlig betydning for, at vinterbyggeri kan gennemføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Den fortæller også, hvem der har ansvaret for, at de enkelte foranstaltninger er gennemført og virker efter hensigten.

Der tale om en samskrivning af forskellige regelsæt, og vejledningen indeholder også et afsnit om opvarmning af bygninger og varmt arbejdstøj. På en liste over de vigtigste vinterforanstaltninger nævner BFA Bygge & Anlæg:

  • Lukning af facadeåbninger
  • Over- og inddækning af råhuse, stilladser og stationære arbejdspladser
  • Afledning af overfladevand og foranstaltninger mod pløredannelse
  • Aftaler om snerydning m.m.
  • Klargøring af frostfri grusdepoter
  • Udendørs orienterings- og arbejdsbelysning
  • Opvarmning og ventilation.

På bfa-ba.dk kan man også hente en tjekliste, som kan printes alene. Desuden kan man downloade en plakat, som er lige til at hænge op.

Vejledningen er udarbejdet af Vinterkonsulenterne og BFA Bygge & Anlæg.

vinterplakat