Kollektiv ferielukning

Er du ansat på en arbejdsplads, der har kollektivt ferielukket eller tvungen ferie i sommerperioden, kan du måske få feriedagpenge eller dagpenge.

Selvom du ikke har optjent feriepenge/ret til betalt ferie og din virksomhed holder lukket under ferie, så er der med den nye ferielov alligevel mulighed for, at at du kan få løn eller feriepenge på forskud. Den nye ferielov gælder fra d. 1. september 2020. 

Hvis du er lærling og nyansat, kan du også have ret til betalt ferie, selvom du ikke har optjent retten.

Reglerne er komplicerede. Kontakt derfor din lokalafdeling, som kan hjælpe dig med at undersøge dine rettigheder til at få løn eller dagpenge under ferielukningen.

Hvad skal du gøre?

For at få dagpenge skal du udfylde en ledighedserklæring. Du skal også sende dokumentation for, at ferielukningen er varslet, og at den gælder for hele virksomheden eller en afdeling i virksomheden. Endelig skal du erklære, at du ikke ønsker at holde fri for egen regning, og at du ikke har optjent ferie med løn, som du i stedet kunne få udbetalt.

Alt dette skal du gøre på a-kassens hjemmeside: