Elbranchens kompetenceudviklingsfond

  Find information om, hvordan du søger tilskud til efter- og videreuddannelse.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra Elbranchens kompetenceudviklingsfond aftalt mellem Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne.

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling, som tilbyder individuel uddannelsesvejledning

  Er du lærling, gælder særlige regler for tilskud. Læs mere længere nede på siden.

  Sådan får du tilskud til uddannelse
  Kort om tilskuddet

  Kompetencefonden er oprettet mellem Tekniq Arbejdsgiverne og Dansk El-Forbund som en del af Elektrikeroverenskomsten. Den skal sikre, at du har mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem støtte til uddannelse.

  Formålet er bevare og styrke dine og virksomhedens udviklingsmuligheder i en teknologisk verden. En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for el-branchens konkurrencekraft og dermed i sidste ende for vores beskæftigelse og positive samfundsudvikling.

  Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i Tekniq Arbejdsgiverne og af virksomheder, der har tegnet en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund.

  For at få fondens midler til at række til så mange kollegaer som muligt, er det nødvendigt også at benytte sig at de offentlige tilskudsmuligheder. Det kan for eksempel være Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), Voksen Efteruddannelsesstøtte (VEU) eller omstillingsfonden.

  Kompetenceudviklingsfonden administreres af EVU – uddannelsessekretariatet for el- og vvs-branchen.

  Er du lærling? 

  For lærlinge gælder særlige regler – se længere nede på siden.

  Hvem kan få tilskud?

  For at få tilskud skal du opfylde et anciennitetskrav og være omfattet af Elektrikeroverenskomsten eller El-fagets Funktionæroverenskomst aftalt mellem Dansk El-Forbund og Tekniq Arbejdsgiverne.

  Din arbejdsplads kan også have en tiltrædelsesaftale med Dansk El-Forbund. Det giver dig også ret til at søge tilskud.

  Du skal have været ansat i virksomheden mindst 9 måneder efter endt læretid, før du kan få tilskud.

  Du kan finde hele teksten om kompetencefonden i Elektrikeroverenskomsten:

  Så meget kan du få i tilskud

  Du har ret til 2 ugers frihed til selvvalgt uddannelse. Det vil sige 10 kursusdage om året i forbindelse med efteruddannelse eller 10 ECTS-point på akademi.

  Tilskuddet kan tildeles første gang efter 9 måneders ansættelse i virksomheden og derefter 1. januar hvert år.

  Virksomheden betaler ikke løn, mens du er på kursus. Du kan derimod få refunderet 85 procent af din bruttotimeløn + ferietillæg + søgnehelligdag (SH)-tillæg og få op mod 2.000 kr. pr. dag til dækning af kursusgebyr, materialer, transport og logi.

  I særlige tilfælde kan du få tilskud på over 2.000 kr. Søger du et kursus, hvor prisen er over 2.000 kr. pr. dag, vil fonden i nogle tilfælde kontakte dig for at få yderligere oplysninger om din begrundelse for at søge kurset.

  Akkumulering af efteruddannelse

  Din ret til dage med efteruddannelse akkumuleres. Det betyder, at du har ret til at afvikle ikke-forbrugt efteruddannelse fra de foregående 2 kalenderår. De ældste uger bruges først.

  Hvis du fx i de 2 foregående år ikke har været på selvvalgt efteruddannelse, vil du have ret til op til 30 dages selvvalgt efteruddannelse. Har du haft 6 dages selvvalgt efteruddannelse i de 2 foregående år, så vil du have ret til 24 dages selvvalgt efteruddannelse nu.

  Du kan komme på akademiuddannelse svarende til maks. 20 ECTS pr. år.

  Sådan søger du tilskud

  Du skal altid søge før kurset eller uddannelsen afholdes.

  Før du starter på kursus

  Du søger tilskud på EVU's hjemmeside.

  1. Gå ind på evu.dk/kompetencefond-el
  2. Undersøg, om du opfylder kriterierne
  3. Klik på knappen "Søg tilsagn om tilskud til selvvalgt efteruddannelse"
  4. Udfyld formularen med navn, kontaktperson i virksomheden mm.
  5. Du modtager herefter en kvitteringsmail med dit sagsnummer samt en mail med adgang til EVU's portal. Samtidig sender systemet en mail til din arbejdsgiver, der skal bekræfte, at uddannelsen er aftalt, at du er ansat på overenskomst eller omfattet af tiltrædelsesoverenskomst, og at du har været ansat i 9 måneder.
  6. EVU behandler din ansøgning – det tager som regel under 10 arbejdsdage.
  7. Du modtager et tilsagn fra fonden med oplysninger om den videre proces. Tilsagnet gælder i 6 måneder.
  8. Nu kan du tilmelde dig kurset. Du har mulighed for at uploade fakturaen fra kursusudbyderen på din sag, hvis du ønsker, at fonden skal betale kursusgebyret på dine vegne. Det er ikke et krav men et tilbud.
  9. Når du har været på kursus, skal du uploade dokumentation til EVU's portal via det link, du fik i din kvitteringsmail.

  Dokumentation til EVU's portal

  Efter du har været på kursus eller har gennemført din uddannelse, skal du uploade følgende:

  • Dit kursusbevis
  • Kopi af din lønseddel
  • Bevillingsbrev eller afslagsbrev fra Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), Voksen Efteruddannelsesstøtte (VEU) eller Omstillingsfonden.
  • Dokumentation for udgifter i forbindelse med evt. kost, logi, befordring.

  Bemærk, at hvis du har været på AMU-kursus, skal du søge om VEU-godtgørelse på efteruddannelse.dk efter endt kursus. Tilskuddet indsættes derefter på din konto og en lønseddel sendes til din e-Boks.

  Positivliste – kurser du kan få tilskud til

  AMU

  Der gives tilskud til AMU-kurser, der er relevante for el-branchen i bred forstand. Kurserne, du kan søge tilskud til, findes på positivlisten her:

  Akademiuddannelse

  Der gives tilskud til akademiuddannelser/enkeltfag på deltid, der er relevante for el-branchen i bred forstand. Nogle af de akademiuddannelser, som du kan søge tilskud til på deltid, er:

  • El-installation
  • Energiteknologi
  • Automation og drift
  • Informationsteknologi

  Se hele listen her:

  Når du søger tilskud fra fonden til en akademiuddannelse, er det et krav, at du samtidig søger om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) samt tilskud fra Omstillingsfonden.


  Sådan får du tilskud – lærlinge
  Hvem kan få tilskud?

  For at være berettiget til tilskud skal du have været ansat i den samme virksomhed i mindst 6 måneder. Din ret til tilskud gælder, så længe uddannelsesaftalen er gældende i virksomheden.

  Fonden yder tilskud til op til 10 dages fritidsuddannelse årligt, hvilket svarer til 74 timer. Efteruddannelsen skal foregå i din fritid.

  Så meget kan du få i tilskud

  Fonden giver et tilskud på op til 2.000 kr. pr. dag til kursusgebyr, materialer og evt. transport. I særlige tilfælde kan fonden yde et større tilskud pr. dag, hvis du har en særlig grund for at søge netop dette kursus.

  Uddannelsen skal foregå i fritiden. Fonden yder derfor ikke støtte til løntab, men alene til betaling af kursusafgift og evt. kursusmaterialer.

  Sådan søger du tilskud

  Som lærling søger du støtte ved at kontakte fonden direkte. Husk, at du altid skal søge om tilskud fra kompetencefonden, inden du tilmelder dig kurset.

  Læs mere via linket her: