Kompetencefond under Kooperationen

  Find information om, hvordan du søger tilskud til efter- og videreuddannelse.

  Ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du læse her, hvordan du søger om tilskud fra kompetencefonden aftalt mellem Kooperationen og Dansk El-Forbund.

  Har du spørgsmål til kompetencefonden eller efter- og videreuddannelse, er du meget velkommen til at kontakte din lokalafdeling. Den kan vejlede dig om dine muligheder.

  Læs mere om fonden
  Kort om tilskuddet

  Kooperationen har tilsluttet sig Bygge og anlægsbranchens udviklingsfond som en del af overenskomsten med Dansk El-Forbund. Den skal sikre, at du har mulighed for at udvikle dine kompetencer gennem støtte til uddannelse.

  Formålet er bevare og styrke dine og virksomhedens udviklingsmuligheder i en teknologisk verden. En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for el-branchens konkurrencekraft og dermed i sidste ende for vores beskæftigelse og positive samfundsudvikling.

  Kompetenceudviklingsfonden administreres af Pension Danmark

  Hvem kan få tilskud?

  Du kan få tilskud, hvis du er omfattet af overenskomsten og har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden.

  Vi anbefaler, at din arbejdsplads udarbejder en uddannelsesplan for dig som medarbejder. Virksomheden kan finde en skabelon til en uddannelsesplan ved at logge ind på fondens hjemmeside:

  Så meget kan du få i tilskud

  Der gives et tilskud til virksomheden på 55 kr. pr. kursustime (2020). Hvis medarbejderen får en timeløn, der er mindre end 136,50 kr. pr. time, bliver tilskuddet mindre.

  Sådan søger du tilskud

  Det er virksomheden, som står for at søge refusion.

  Kompetencefonden administreres af Pension Danmark. Yderligere informationer kan findes via nedenstående link, hvor du skal vælge ”Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond”.

  Positivliste – kurser du kan få tilskud til