Kompetencefonde

Støtte til efteruddannelse

Elfagets kompetenceudviklingsfond

En veluddannet arbejdsstyrke er forudsætningen for elbranchens konkurrencekraft og dermed i sidste ende for vores beskæftigelse og positive samfundsudvikling.

Derfor har Tekniq og Dansk El-Forbund i Overenskomsten 2007 oprettet Elbranchens Kompetenceudviklingsfond, som via støtte til uddannelse sikrer udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne i en teknologisk verden.

Det er ligeledes fondens formål at understøtte udviklingen af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne.

Fonden finansieres af medlemsvirksomheder i Tekniq samt af virksomheder, der har tegnet tiltrædelsesoverenskomst med Dansk El-Forbund. Fonden administreres af EVU, El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat for Tekniq og Dansk El-Forbund.

Du kan se, hvordan du ansøger fonden her.

 

Industriens Kompetenceudviklingsfond (IKUF)

Overenskomstfornyelsen i 2007 førte til etablering af Industriens Kompetencefond, som omfatter medarbejdere dækket af Industriens Overenskomst eller Industriens Funkionæroverenskomst.

Formålet med fonden er at yde støtte til medarbejdernes selvvalgte uddannelse, som retter sig mod beskæftigelse på dækningsområderne for Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Støtten vedrører uddannelse efter bestemmelserne i Industriens Overenskomst § 45, stk. 2a og i Funktionæroverenskomstens § 25, stk. 2a.

Fonden yder fra 2009 støtte til hel eller delvis dækning af udgifter til kursusudgifter samt eventuelt delvis dækning af løntab. Støtte fra fonden er betinget af, at medarbejderen hverken modtager hel eller delvis løn fra virksomheden.

Midlerne til støtte af medarbejdernes selvvalgte uddannelse finansieres af virksomhederne, der afsætter midlerne i henhold til Industriens Overesnkomst § 48, stk. 1 og i Industriens Funktionæroverenskomst § 25, stk. 7a. Industriens Pensionsservice opkræver midlerne hos de virksomheder, som ikke har mulighed for at etablere lokale ordninger eller som har valgt ikke at benytte denne mulighed.

Du kan læse mere på Industriens Kompetenceudviklingfonds hjemmeside.

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond

Dansk El-Forbund, Dansk Byggeri og 3F Byggegruppen, TiB, Blik og Rørarbejderforbundet, Dansk Metal samt Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (i 3F) har i forlængelse af overenskomstfornyelsen i 2007 etableret Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond.

Fonden har til formål at yde tilskud til medarbejdernes deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Du kan læse mere på Uddannelsesfondens hjemmeside.