Kontingent

  Dit kontingent afhænger af dit arbejdssted, og om du er svend, ledig eller lærling.

  Det er din arbejdsplads, som afgør, hvilken lokalafdeling du hører til. Arbejder du for eksempel i Slagelse, hører du til afdeling Vestsjælland. Arbejder du i Fåborg, hører du til afdeling Fyn, osv.

  Kontingent
  Lærling

  Som lærling afhænger dit kontingent af, om du er startet i lære, og du derfor modtager løn:

  • Har du ikke en læreplads/uddannelsesaftale, f.eks. hvis du går på grundforløbet eller er i skolepraktik, kan du få gratis medlemskab i fagforeningen. Meld dig ind her.
  • Er du startet i lære, skal du betale lærlingekontingent, så længe du har en læreplads. Her er den hurtigste måde at indmelde sig via vores mobilepay-løsning. Du kan også bruge vores digitale indmeldelsesblanket.

  Begge medlemskategorier inkluderer en gruppelivsforsikring og heltidsulykkesforsikring.

  Bemærk: Hvis du har en uddannelsesaftale, som allerede gælder, mens du går på grundforløb, koster medlemsskabet 167 kroner pr. måned. Medlemsskab er kun gratis, så længe du ikke modtager løn fra en arbejdsgiver.

  Prisen er pr. måned og uden evt. klubtillæg.

   Dansk El-Forbund – Lærling2021
   Med læreplads167 kr.
   Uden læreplads0 kr.

    Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen. Læs mere via linket:

    Svend

    Kontingentet inkluderer også gruppelivsforsikring og heltidssulykkeforsikring. 

    Prisen er pr. måned og uden evt. klubtillæg. 

     Dansk El-Forbund – Svend2021
     Bornholm558 kr.
     Fyn551 kr.
     København635 kr.
     Lillebælt548 kr.
     Midtjylland526 kr.
     Nordjylland524 kr.
     Nordsjælland575 kr.
     Sydjylland491 kr.
     Storstrøm580 kr.
     Vestsjælland607 kr.
     Østjylland523 kr.
     Dagpenge/sygedagpenge

     Når du modtager dagpenge eller sygedagpenge, betaler du en lavere kontingentsats til forbundet. Kontingentet inkluderer gruppelivsforsikring og heltidssulykkeforsikring.

     Prisen er pr. måned og er et gennemsnit på tværs af alle lokalafdelinger. 

     Dansk El-Forbund – Dagpenge/sygedagpenge2021
     Kontingent156 kr.
     A-kasse

     Prisen er pr. måned. 

     Din Faglige A-kasse2021
     A-kasse-kontingent521 kr.
     Efterlønsbidrag520 kr.

     Kontingentet til a-kassen består af et administrationsgebyr på 153 kr. (2021). Resten er et statsbidrag og et bidrag til ATP, og de fastsættes af staten. Efterlønsbidraget fastsættes af staten.

     Når du er lærling og under 30 år, kan du være gratis medlem af a-kassen. Læs mere via linket:

     Ledig eller på sygedagpenge

     Er du på dagpenge eller på sygedagpenge, så er du omfattet af forbundets reduktionsordning.

     Reduktionsordningen sikrer dig nedsat kontingent under ledighed og sygdom. Det betyder, at alle ledige/sygdomsramte kun betaler 157 kr. i fagligt kontingent om måneden. Dette er inkl. gruppelivsordning og heltidsulykkesforsikring. A-kasse-kontingentet skal dog fortsat betales, det er på 521 kr. (2021) ekskl. efterløn.

     Din første opkrævning til DEF, mens du er ledig, vil dog være på det sædvanlige beløb. Det skal du betale, til gengæld får du kontingentet nedsat med bagudrettet virkning på den efterfølgende kontingentopkrævning til DEF. Du har også nedsat kontingent i den måned, hvor du igen kommer i beskæftigelse. Årsagen er sammenkøringen af vores forskellige systemer.

     Den solidariske ordning reducerer den lediges/sygdomsramte kontingent til forbund og afdeling med 70 procent. Reduktion styres automatisk af forbundets medlemssystem.

     Pensionist

     Da Dansk El-Forbund for 2021 skal omlægge sit opkrævningssystem, opkræves der i år kun pensionistgebyr for perioden 1. maj til 31. december 2020 – i alt kr. 133,00.

     Hvis du også er omfattet af heltidsulykkesforsikringen, gælder det samme ved opkrævningen af denne forsikring. Beløbet er på kr. 352,00 for perioden 1. maj til 31. december 2020.

     Bemærk, at Heltidsulykkesforsikringen fra og med 1. januar 2020 har erstattet Fritidsulykkesforsikringen. Derfor er denne forsikring steget med kr. 120,00. Fra kr. 408,00 til kr. 528,00.

     Opkrævningen for 2020 udsendes omkring den 26. april 2020.

     Opkrævningen for 2021 vil blive udsendt medio december 2020, og den vil så dække hele perioden – 1. januar til 31. december. Beløbene forventes fortsat af være kr. 200,00 i pensionistgebyr og kr. 528,00 for heltidsulykkesforsikringen. I alt kr. 728,00 for et helt år.


      

     Har du spørgsmål?

     Du er velkommen til at kontakte din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål til kontingent og medlemskab.