Kontingent

Kontingentopkrævningen 2017 vil være afhængig af flere faktorer såsom bopæl, arbejdssted, om du er ledig, svend eller lærling, og om du er med i de forskellige forsikringsordninger.

Kontingentopkrævningen 2017 vil være afhængig af flere faktorer såsom bopæl, arbejdssted, om du er ledig, svend eller lærling, og om du er med i de forskellige forsikringsordninger.

I linket til dokumentet her på siden kan du se en oversigt over kontingentbetalingen for henholdsvis arbejdsløse, udlærte og lærlinge og forbundets 11 afdelinger.

Der er ikke taget højde for eventuelt firmaklub-kontingent.

Efterlønsmodtagere med flere får her en mulighed for at se kontingentdelene til a-kasseadministration, statsbidrag og ATP.

Ved ledighed og sygdom, er der mulighed for at opnå kontingent reduktion.

Kontingentfritagelse

Er du under 30 år og deltager du på en uddannelse, er der mulighed for at opnå kontingentfritagelse på a-kassedelen.

Fritagelsen gives for 1 år ad gangen og kan maksimalt gives i sammenlagt 5 år. Betingelsen er at:

  • Du deltager i en statsgodkendt uddannelse af mindst 18 måneders varighed
  • Du har haft bopæl og ophold i Danmark helt op til uddannelsesstart. Enten skal du være dansk statsborger, eller du skal have arbejds- og opholdstilladelse.
  • Er du lærling må du ikke have indtægter udover lærlingelønnen.
  • Modtager du SU, må din samlede indkomst ikke overstige den maksimale dagpengesats pr. år (i 2017 = kr. 223.428.-).
  •  
  • Er du 30 år eller derover, skal du være tilmeldt og betale til efterlønsordningen. Du skal endvidere have dagpengeret før uddannelsens start.

Yderligere information

Du er velkommen til at henvende dig på i din lokalafdeling, hvis du har spørgsmål.