Kontingentreduktion – DEFAK043

  Du kan få nedsat dit kontingent, når du modtager ydelser, som svarer til maksimal dagpengesats eller mindre. Hvis du skal aftjene værnepligt, kan du også få kontingentreduktion.

  Eksempler på situationer:

  • Sygedagpenge
  • Barsel
  • På offentlig forsørgelse eller i offentlig jobtræning
  • Visse former for uddannelse
  • Udlandsrejse – uden indtægt
  • Værnepligt (ikke befalingsmænd)

  Modtager du dagpenge, feriedagpenge eller andre ydelser fra Din Faglige A-kasse, modtager du automatisk reduktion i dit kontingent.