Kontrol mod misbrug og snyd skal forstærkes

Snyd med lønninger, fusk med time-regnskaber og misbrug af udenlandsk arbejdskraft i nedrivningsfirmaet IF Group viser, at der er brug for flere midler og øget kontrol til bekæmpelse af social dumping

Den verserende sag om nedrivningsfirmaet IF Group, der anklages for at snyde og udnytte sine ansatte østarbejdere, har fået en række kommuner til at efterlyse øget kontrol med lønforholdene i byggebranchen.

Men ifølge arbejdsgiverorganisationen TEKNIQ bør sagerne om snyd, svindel og udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft ikke medføre øget kontrol. De mener tværtimod, at sagen fra Aalborg er ’et bevis på, at det nuværende system fungerer efter hensigten.’

Blandt overenskomstparterne i Dansk El-Forbund og Blik- og Rørarbejderforbundet modtages udmeldingen med stor undren.

- Snyd med timeregnskaber, underbetaling, svindel og udnyttelse af udenlandsk arbejdskraft hører ingen steder hjemme på det danske arbejdsmarked. Det skal bekæmpes med alle tænkelige midler, siger Blik- og Rørarbejderforbundets formand, Max Meyer.

Bekæmpelse af social dumping er blandt emnerne ved de igangværende overenskomstforhandlinger. Dels for at ordentlige løn- og arbejdsvilkår ikke bliver udsat for unfair konkurrence, og dels for at beskytte de virksomheder, som efterlever gældende regler og overenskomster.

- Sagen med IF Group viser desværre, at langt fra alle former for svindel, snyd og udnyttelse kan løses inden for overenskomsterne. Indsatsen mod social dumping bør følges op med yderligere tiltag. Øgede kontrolmuligheder for myndighederne er blandt mulighederne, siger Max Meyer.

I Dansk El-Forbund er der også øget fokus på bekæmpelse af social dumping ved de kommende overenskomstforhandlinger.

- Social dumping har mange ansigter, og derfor handler det om at finde mange svar på udfordringerne. Der er ingen ’snuptagsløsning’, men det gælder blandt andet om at gøre sikkerhedsnettet så finmasket som muligt, siger forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen, og fortsætter.

- Udfordringerne med social dumping hænger i høj grad sammen med globaliseringen, og her er den kollektive overenskomst i sig selv et værn: Jo mere individualiseret, arbejdsmarkedet er, jo bedre vilkår er der for social dumping. Og det er vigtigt at være bevidst om dette – både nu i overenskomstsituationen og generelt, når vi taler organisering.