Kortere varighed for grøn arbejdsmiljø-smiley

Smiley-ordningen skal justeres, og de nye regler ventes at træde i kraft til sommer

tre smileys

Nu skal smiley-ordningen på arbejdsmiljøområdet justeres. Det fortæller Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse.

Justeringen vil blandt andet betyde, at varigheden af den grønne smiley forkortes fra fem år til tre år. Baggrunden er et eftersyn af ordningen. Det blev sat i værk efter, at der tidligere kom frem, at virksomheder med en grøn arbejdsmiljø-smiley havde – som det formuleres – udfordringer med arbejdsmiljøet.

En virksomhed kan i dag kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø, og den er udtryk for, at virksomheden ikke har noget udestående med Arbejdstilsynet (AT). Eftersynet skulle vise, om der reelt er en sammenhæng mellem den grønne smiley og et godt arbejdsmiljø, og om der er behov for at ændre ordningen.

Seks punkter

Det resulterer altså nu i, at den tidsperiode, som den grønne smiley dækker, afkortes væsentligt. Virksomheder med en grøn smiley vil også få et nyt AT-besøg, hvis for eksempel en alvorlig arbejdsulykke indikerer, at der er problemer med arbejdsmiljøet.

I alt omfatter de varslede justeringer seks punkter, hvoraf nogle – som nedsættelsen af perioden for den grønne smiley – er stramninger, mens andre er lempelser. Det gælder således den såkaldte lysningstid for en gul smiley, der nedsættes fra seks til tre måneder.

På brancheområdet ’el-installation’ er situationen i øjeblikket den, at der er udstedt fem røde smileyer, 62 gule, 1.041 grønne og 78 kronesmileyer.

Smileyerne

Om de forskellige smileys fortæller AT’s hjemmeside blandt andet:

  • Rød smiley: Virksomheden har fået et forbud eller et rådgivningspåbud
  • Gul smiley: Virksomheden har fået et strakspåbud, et påbud med frist eller 'afgørelse uden handlepligt' (tidligere hed afgørelsen 'overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen')
  • Grøn smiley: Virksomheden har ikke noget udestående med AT. En virksomhed kan kun få en grøn smiley, hvis den har fået gennemgået sit væsentlige arbejdsmiljø
  • Kronesmiley: Virksomheden har et anerkendt arbejdsmiljøcertifikat. Det vil sige, at virksomheden har gjort en ekstraordinær indsats for at sikre en høj arbejdsmiljøstandard.

En af justeringerne er, at et rådgivningspåbud skal medføre en gul smiley i stedet for en rød – og strakspåbud, hvor der er en betydelig fare, skal medføre en rød smiley i stedet for en gul. Ifølge ministeriet kræver justeringerne, at de gældende regler bliver ændret, og de forventes derfor at træde i kraft i juli 2018.