Kun få AT-reaktioner i august

Ni gange kom el-området i AT’s sorte bog i den sidste kalendersommermåned

AT august 22

I august måtte Arbejdstilsynet (AT) i alt reagere ni gange på kritisable arbejdsmiljøforhold på bygge- og anlægsområdet elinstallation. Dermed lå måneden markant under gennemsnittet både for årets hidtidige måneder og for gennemsnittet af alle måneder i 2021, når det gælder AT-reaktioner til området.

Af de ni reaktioner var det ene et forbud mod videre arbejde, og fem var strakspåbud. De to reaktionstyper er de stærkeste i AT’s værkstøjskasse.

I månederne forud – til og med juli – var der i gennemsnit afgivet 29,4 reaktioner pr. måned. Gennemsnittet for hele 2021 var 26,3 reaktioner pr. måned.

August i år har altså ligget på cirka en tredjedel af gennemsnittet. I august sidste år afgav AT 29 reaktioner til el-området.

Til dato er der i år afgivet 215 AT-reaktioner til ’elinstallation’. Heraf er 14 forbud og 157 strakspåbud. I hele 2021 blev der nedlagt 12 forbud og givet 237 strakspåbud.

AT august 22 i alt