Kurser for nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter

Bliv klædt bedre på til at klare dine arbejdsmiljøopgaver

Tak til dig, der er nyvalgt arbejdsmiljørepræsentant, for at du vil arbejde for en sikker og sund arbejdsplads for dig selv og dine kolleger.

Viden og efteruddannelse er vigtigt, når du skal finde løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, der kan opstå på arbejdspladsen.

Derfor tilbyder vi dig at deltage på et af følgende kurser:

Torsdag d. 27. oktober, kl. 9.00 - 16.00

Dansk El-Forbund, afdeling Lillebælt 
Jens Grøns vej 20
7100 Vejle

Tilmeld dig her:
Tilmeldmig.dk 6.50 (Du skal anvende NemID.)

FIU nr. 2839-22-53-01

Onsdag d. 2. november, kl. 9.00 – 16.00

Dansk El-Forbund, afdeling København
Tikøbgade 9
2200 København N.

Tilmeld dig her:
Tilmeldmig.dk 6.50 (Du skal anvende NemID.)

FIU nr. 2839-22-53-02

 

Kursusindhold

Formålet med kurset er at du blive klædt bedre på til at klare dine arbejdsmiljøopgaver. Samtidig møder du andre nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Kurset kommer blandt andet omkring følgende emner:

  • Hvor kan du få hjælp, hvis du står med et arbejdsmiljøproblem?
  • Hvordan kan du lave arbejdsmiljøarbejde for dine kollegaer?
  • Hvordan ser regelsættet ud for arbejdsmiljøarbejdet på arbejdspladsen?
  • Hvad gør du, hvis du selv eller din kollega får en arbejdsskade?

 

Godtgørelse

Kursusgodtgørelsen er 1.916 kr. for tabt arbejdsfortjeneste.

Heraf ydes ferie- og søgne/helligdagsbetaling på 25,7 % af beløbet. Dette udbetales en gang årligt.

Befordringsudgifter dækkes med taksten for billigste offentlige transport fra din bopæl til kursussted og retur.

Vi glæder os til at se dig.