For lærlinge

Ny treparstaftale skal skabe flere lærepladser

Coronakrisen har taget lærepladser med sig i faldet. Derfor står rekordmange elektrikerlærling uden praktikplads.

En ny aftale skal sørge for at langt flere lærlinge får en praktikplads. Aftalen gør det nemlig muligt for virksomheden at få en stor del af lønudgifterne dækket. Der er tale om en midlertidig støtteordning, som gælder fra 1. maj 2020 til 31. december 2020. Dansk El-Forbund har udformet notatet:

Notatet beskriver den nye aftale i korte træk. Du kan printe eller downloade notatet og vise det i de virksomheder, du søger praktikplads hos. Det er ikke sikkert, de kender den nye støtteordning.

Aftalen dækker alle virksomheder, der tager lærlinge.