Lærlingepension fra 18 år batter på opsparingen

Med de nye overenskomster får lærlinge fra 1. september og frem ret til pensionsindbetalinger, når de fylder 18 år. Det kommer de til at kunne mærke på pensionsopsparingen

Alle lærlinge, der er dækket af en overenskomst, får fremover suppleret deres forsikringspakke med en pensionsopsparing på 6 pct. af lønnen, allerede fra de fylder 18 år. På nogle områder er pensionsopsparingen allerede indført. Det er to år tidligere end hidtil, og de tidligere pensionsindbetalinger vil give lærlingene omkring 100.000 – 115.000 kr. ekstra på pensionskontoen som 69-årige. Det svarer til ca. 40.000 – 45.000 nutidskroner, hvor der er justeret for inflation, viser beregninger fra PensionDanmark og Industriens Pension.

Sammen med pensionsindbetalingerne er lærlingene også omfattet af en forsikringspakke, der som hidtil bliver betalt af arbejdsgiveren.

Forbedringer i flere overenskomster

Overenskomsternes nye forbedringer for lærlinge kommer desuden efter en række yderligere lærlingeforbedringer ved de forrige overenskomster tre år tidligere. Før 2017 påbegyndte de fleste først indbetalingerne til pension som færdigudlærte.

Hvis man ser på de seneste to overenskomsters samlede effekt på lærlingenes fremtidige pensionsopsparinger, er effekten naturligvis langt større og kan måles i flere hundrede tusinde kroner.

Læs mere om pensionsordningerne på pension.dk eller industrienspension.dk. Du kan også ringe til PensionDanmarks medlemsrådgivning på 7012 1330 og til Industriens Pension på 70 33 70 70.