Lidt færre er i gang på el-uddannelsen

I forhold til januar var der i februar færre elever både på hovedforløbet og med uddannelsesaftaler. Alligevel tegner statistikken et positivt billede af udviklingen

p-stat feb 22

5.612 elever var i februar i gang med elektrikeruddannelsens hovedforløb. Det er et lille fald i forhold til januar, hvor 5.703 var i gang. Det viser de seneste tal Børne- og Undervisningsministeriet lærepladsstatistik.

Der er også færre el-lærlinge med en igangværende uddannelsesaftale. I februar havde 5.299 en sådan aftale, mens tallet i januar var 5.419.

Stigninger over længere tid

Men selv om tallene er lavere i forhold til januar, så er der tale om stigninger i forhold til samme tidspunkt sidste år. Antallet på hovedforløbet er steget med 1,6 procent, og antallet med en uddannelsesaftale er steget med 6,3 procent.

Det ser også positivt ud, når det gælder elever i skolepraktik. Antallet af elever i skoleoplæring er godt nok steget fra 284 i januar til 313 i februar, men de 313 er ifølge statistikken 42 procent færre end for et år siden.

I januar var der 136 lærepladssøgende med afsluttet grundforløb. Dette tal faldt i februar til 52, hvilket er 33,3 procent lavere end på samme tid sidste år.

Uddannelsesaftalerne

Selv om der fra januar til februar er sket et fald i antallet af igangværende uddannelsesaftaler, er udviklingen positiv set over lidt længere tid. De seneste tre måneder er der indgået 838 nye aftaler, og det er 15,7 procent flere end i den tilsvarende periode sidste år.

Også over længere tid er udviklingen positiv. I løbet af det seneste år var der i februar indgået 2.784 nye aftaler, og det er 2,3 procent flere sammenlignet med samme periode for et år siden.

p-stat feb 22 aftaler